Urshults Parkförening

Vi är medlem i

Bygdegårdarnas Riksförbund

 

 

 

 

 

Föreläsning i Parken

23 januari kl 17.00

 

Lydia Svensson berättar om

sitt liv som nunna.

"Vägen ut efter 28 år som nunna"

 

Anmäl senast 15 januari:

Anna 0477 27020

Kerstin 070 8804205

Entre 100 kr.