Urshults Parkförening


                      VÅFFELCAFE    


    Söndag 24 mars kl 15.00


  TRASTEN och STAREN underhåller

                                  med QUISS.

   Förköp 100 :- senast 21 mars.

   Marianne 070 2525196