Välkommen till Urshults parkförening


Parken i Urshult ägs sedan 1998 av Urshults Parkförening.


Efter branden i Maj 2008 har en helt ny huvudbyggnad byggts upp.

Planlösningen har många likheter med gamla parken, men i ett topppmodernt utförande. Den består av flera olika lokaler som kan utnyttjas för många slags aktiviteter.


Här finns en stor festsal med plats för 250 personer (170 sittande).

Dessutom finns en samlingssal med plats för 40 personer.


Här finns också en aula/föreläsningssal med 130 sittplatser.

Aulan har en stor scen för allehanda framträdanden, och i framtiden kanske bio-visningar.


Som tidigare finns utedansbanan ( rotundan ) tillgänglig att hyra för diverse evenemang.


Ett kök enligt senaste standard med all nödvändig utrustning finns också att tillgå.

Hela lokalen är handikappanpassad, inklusive ramper och hörselslingor.


Anslutning till fiber finns.


Parken är hjärtat för många slags aktiviteter i bygden. Den är lämplig för möten och större sammankomster samt olika fester från barnkalas till större släktkalas. Vi välkomnar även dagkonferenser.Väl mött.


Styrelsen.